Mentorluk ve Gönüllülük Programı aracılığıyla Türkiye’de Bağımsız Medyada İfade Özgürlüğünün ve Kapasitenin Geliştirilmesinin Teşvik Edilmesi Projesi

Gazeteciler Cemiyeti tarafından Sivil Topluma Artı Derneği iş birliğiyle ve Birleşik Krallık Büyükelçiliği finansal desteğiyle hayata geçirilen “Mentorluk ve Gönüllülük Programı aracılığıyla Türkiye’de Bağımsız Medyada İfade Özgürlüğünün ve Kapasitenin Geliştirilmesinin Teşvik Edilmesi Projesi” ile ifade özgürlüğüne katkıda bulunmak için gençlere gönüllülük eğitimi ve oryantasyon programı sunuyor, medya aktörlerine mentorluk desteği sağlıyor.

“Mentorluk ve Gönüllülük Programı aracılığıyla Türkiye’de Bağımsız Medyada İfade Özgürlüğünün ve Kapasitenin Geliştirilmesinin Teşvik Edilmesi Projesi” iki ana koldan oluşmaktadır: Mentorluk Programı ve Gönüllülük Programı.

Mentorluk Programı kapsamında ise Türkiye’de faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinden (ifade ve basın özgürlüğü alanında aktif olarak faaliyet gösteren dernekler, vakıflar, meslek örgütleri, sendikalar, ağlar, inisiyatifler vb.) ve haber mecralarından oluşan 20 medya aktörüne öz değerlendirme, kaynak geliştirme ve iletişim stratejileri konularında eğitim ve mentorluk sağlamayı hedefleniyor. Eğitim ve mentorluk süreçlerini tamamlayan medya aktörleri ve gönüllüler eşleştirilerek, medya aktörlerinin gönüllülük çalışmaları konusunda kapasitesinin güçlendirilmesi ; alandaki gençlerin de medya aktörlerinde fiili deneyim kazanarak iş birliği kurması teşvik edilecek.

Mentorluk Programı hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayınız.

Mentorluk Programı takvimi için buraya tıklayınız.

Gönüllülük Programı kapsamında, genç gazeteciler, üniversitelerin iletişim fakültelerinde okumakta olan ya da mezun 20 gence gönüllülüğün esasları hakkında eğitim verilerek, ifade ve basın özgürlüğü konusunda farkındalıklarını arttırmak hedefleniyor. Programa seçilen gençler, medya aktörlerine sağlanan mentorluk sürecini yakından gözlemleyerek, kendi kapasitelerini arttırabilecek, eğitim süreci bittikten sonra da bu medya aktörleriyle eşleşerek fiili deneyim kazanabilecek.

Gönüllülük Programı hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayınız.

Gönüllülük Programı tanıtım videosu için buraya tıklayınız.

Gönüllülük Programı takvimi için buraya tıklayınız.

Gazeteciler Cemiyeti proje kapsamında gönüllülük üzerine oluşturacağı Uzaktan Eğitim Modülü ile ise proje sonrasında medya aktörleri ve gençler arasındaki diyaloğu geliştirmeye ve gönüllülük faaliyetlerini devam ettirmeyi hedefliyor. Uzaktan Eğitim Modülü ile ilgili detaylı bilgi için buraya tıklayınız.