European Journalists Association- EJ (Avrupa Gazeteciler Cemiyeti)

EJ 1962 yılında Avrupa entegrasyonunun kapsamını genişletmek amacıyla kurulan ve Avrupa’nın her yerinden gelen kâr amacı gütmeyen gazeteci ve medya uzmanlarını bir araya getiren bir ağ. Gazeteciler Cemiyeti’nin farklı projelerde ortaklık geliştirdiği ağın amaçları aşağıdaki gibi sıralanıyor:

  • Avrupa Birliği veya Avrupa Konseyi üyesi ülkelerde gazetecilik yapan ve/veya medya alanında faaliyet gösteren ve demokratik bir temelde Avrupa entegrasyonunun gerekliliğine inanan ve basın özgürlüğü ve bilgiye erişim özgürlüğünü savunan kişileri bir araya getirmek
  • Cemiyet üyeleri arasında ağ oluşturmayı destekleyerek Avrupa ve diğer konular hakkında fikir alışverişinde bulunabilmelerini ve çalıştıkları medya kuruluşları için daha eksiksiz haber ve raporlar sunmak için gerekli bilgileri paylaşabilmelerini sağlamak
  • Gazetecilik mesleğinin gelişimini teşvik eden, değişim programlarını kolaylaştıran, kurumlarla ve gazetecilik merkezleriyle temasları sağlayan ve Avrupa ile iletişim kurma konusunda motive olmuş genç öğrencilere burs veren şirket

EJ hakkında ayrıntılı bilgi için http://www.european-journalists.eu/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

International Federation of Journalists- IFJ (Uluslararası Gazeteciler Federasyonu) ve European Federation of Journalists- EFJ (Avrupa Gazeteciler Federasyonu) 

IFJ dünyadaki, EFJ ise Avrupa’daki en büyük gazetecilik ağı olma özelliğini taşıyor.

1926 yılında Paris’te Fédération Internationale des Journalistes (FIJ) adıyla kurulan IFJ, 1946’da International Organization of Journalists (IOJ) adıyla yeniden açıldı.

Bugünkü formunu ise Soğuk Savaş sırasında, 1952 yılında Brüksel’de kurulmuş hâliyle aldı. Kurum 140 ülkeden 600 binin üzerinde medya çalışanını, ayrıca 187 sendika ve cemiyeti temsil ediyor.

1994 yılında IFJ anayasası uyarınca Avrupa’daki gazetecileri ve meslek örgütlerini temsil etmek amacıyla ve bağımsız bir statüyle kurulan EFJ, 2013 yılında Belçika kanunları altında kâr amacı gütmeyen dernek hâlini aldı. EFJ Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından gazetecileri temsil eden resmî bir kurum olarak tanınıyor.

Gazeteciler Cemiyeti’nin üyesi olduğu her iki kuruluş da çalışmalarını aşağıdaki amaçlarla sürdürüyor:

  • Gazetecilerin adil ücret, çalışma şartları ve hakları konusundaki eylemlerine destek sunmak
  • Gazetecilerin özgür ve bağımsız sendikalar yoluyla basın özgürlüğü ve sosyal adalet konularında çalışmalar yapmasını teşvik etmek
  • Medya alanında toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmek
  • Basının ayrımcılık ve propaganda amaçlı kullanımıyla mücadele etmek

IFJ hakkında ayrıntılı bilgi için https://www.ifj.org/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

EFJ hakkında ayrıntılı bilgi için https://europeanjournalists.org/ adresini ziyaret edebilirsiniz.