Özgürlük için Basın, genel anlamda ifade ve basın özgürlüğü için yeni bir platform kurmak, karar alma süreçlerini etkileyen medya personelinin, sivil toplum yapısının kapasitesini artırmak ve böylece demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü konularındaki kamuoyu tartışmalarına katılan daha dinamik bir sivil toplum yaratmak amaçlarıyla 2014 yılında başladı. Proje, AB Türkiye Delegasyonu tarafından yürütülen Sivil Düşün Ağlar ve Platformlar Hibe Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile 2014-2016 yılları arasında Gazeteciler Cemiyeti tarafından yürütüldü. Özgürlük için Basın projesi, 2016 yılı itibarıyla Özgürlük için Basın Çalışma Grubu tarafından Gazeteciler Cemiyeti çatısı altında gönüllü şekilde devam ettiriliyor. Proje kapsamında aylık basın özgürlüğü raporları yayımlanıyor. Projenin tüm detayları için buraya tıklayınız.