Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye’mizin medya tarihinde geride bıraktığı 75 yıllık tarihsel bilgi birikimiyle mesleki eğitimi ve tecrübe aktarımını her zaman destekledi ve desteklemeye de devam edecek. Bu anlayışımız çerçevesince, geçmişten bugüne Ankara’da Cemiyetimiz bünyesinde veya diğer illerdeki meslek kuruluşlarıyla dayanışma içerisinde gerçekleştirdiğimiz eğitim çalışmalarımızı artık farklı bir boyuta taşıyoruz. Bütün dünyayı etkisi altına alan ve memleketimiz açısından sıkıntılara yol açan korona virüsü salgınıyla birlikte kapalı toplantı salonları yerine artık yeni buluşma yerimiz olan internet ortamında çevrimiçi bir eğitim akademisi kuruyoruz.

Türkiye’de gazetecilik alanında ilk ve en uzun soluklu meslek örgütü olmamız sorumluluğuyla güzel bir gelecek ve demokratik bir toplum için eğitimin kilit öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Bizler gazetecilik mesleğimizin ihtiyaçlarının teknolojik değişimler eşliğinde gün geçtikçe arttığını ve çeşitlendiğini gözlemliyoruz. Medya sektörüne adım atmayı hedefleyen gençlerimize ya da sektörde var olma mücadelesi içindeki meslektaşlarımıza bu ihtiyaçların karşılanmasında yardımcı olmak istiyoruz.

Özellikle basın ve ifade özgürlüğünde dünya ülkeleri sıralamasında demokratik ve özgür ülkeler kategorisinde yer alamadığımız bugünlerde, kendisini bilgiyle güçlendirmiş gazeteciler tarafından halkımızın haber alma hakkı için mücadele edilebileceğine inanıyoruz.

Eğitim çalışmalarımız kapsamında mesleğimiz ve medya alanıyla ilgili temel bilgileri, tarihi, hukuki çerçeveyi ve tartışmaları içeren konulara yer verdiğimiz gibi güncel teknolojik araçları, uygulamaları da öğretmeyi hedefliyoruz. İnsan hakları odaklı habercilik, sorunlara çözümler sunacak gazetecilik ve farklı alanlarda uzmanlaşabilmek açısından da yol gösterici olmayı umuyoruz.

Avrupa Birliği’nin sunduğu finansman imkanıyla Demokrasi için Medya, Medya için Demokrasi Projesi kapsamında verdiğimiz destekler de olduğu üzere Türkiye’nin çok sesli medya ortamına sahip olabilmesi için nasıl bağımsız medya kuruluşu olunabileceğine dair de eğitimler sunuyoruz. Bu kapsamda sektörde hangi yeniliklerle ayakta kalınabileceğine ve nasıl bir iş modeli kurulabileceğine ilişkin ip uçlarını sunuyoruz.

Nazmi Bilgin
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı

 

Yusuf Kanlı
Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı
M4D Projesi Direktörü

Prof. Dr. Korkmaz Alemdar
Gazeteciler Cemiyeti üyesi
M4D Projesi Ulusal Komite üyesi