Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Savaş Kıratlı: “Basın olarak çalışanların yanında yer alarak,  işçi haklarının korunması taraftarıyız”

 Tüm-İş Konfederasyonu’na bağlı Tüm Büro-Sen, Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. Tüm Büro-Sen Genel Başkanı Halit Önük ve Disiplin Kurulu Başkanı Eser Hasan, Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Savaş Kıratlı’yı makamında ziyaret ederek, sendikanın taleplerinin yer aldığı raporu takdim ettiler.

Kıratlı, “Gazeteciler Cemiyeti  ülkenin tüm sorunlarına sahip çıkma zorunluluğunu hissediyor”

Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Savaş Kıratlı, Yönetim Kurulu üyeleri Güray Soysal ve Ali Oruç, Denetim Kurulu üyesi Mustafa Salihoğlu, Basın Meclisi üyesi Süreyya Oral’ın bulunduğu ziyarette, işçi hakları tartışılarak, sendikanın taşeron işçilere yönelik kamu kurumların talep ettiği haklar konuşuldu. Kıratlı, işçi haklarının korunması gerektiğine işaret ederek, “Taşeron işçileri bu toplumda ikinci plana atılan grup olarak görüldü, farklarına varıldığında ise sorunlar birikip içinden çıkılamaz hale geldi. Türk basını daima ülke sorunlarının çözümünden yanadır, Gazeteciler Cemiyeti de bu nedenle ülkenin tüm sorunlarına sahip çıkma zorunluluğunu hissediyor. Basın olarak çalışanların yanında yer alarak,  işçi haklarının korunması taraftarıyız. Bu sorunları ya çözeceğiz ya çözeceğiz başka yolu yok. Çözüm aşamasında da kurumların, derneklerin birbirlerine destek vermesi dayanışma içinde olması gerekiyor. Gazetecilik mesleğinde geçmiş yıllarda ve halen çalışanlar olarak sendikal haklarımızı elde etmek için büyük mücadeleler verdik. Gazeteciler Cemiyeti kişilere veya kurumlara politika ayrımı yapmaksızın eşit bir yaklaşımı benimseyerek her türlü sorunun çözümüne katkı sunmak için gayrette bulunur. Demokrasinin olmazsa olmazı da budur” dedi.

Önük, “İşçiler arasındaki pozitif ayrımın ortadan kaldırılarak yeni bir kamu işçisi statüsü belirlenmeli”

 

Tüm Büro-Sen Genel Başkanı Halit Önük de işçiler konusunda Gazeteciler Cemiyeti’nin verdiği basın desteğine teşekkür ederek, işçiler arasındaki pozitif ayrımın ortadan kaldırılarak yeni bir kamu işçisi statüsünün belirlenmesi gerektiğini ifade etti. Önük, sendikanın işçiler konusundaki taleplerine ilişkin, şöyle konuştu:

“Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumda çalışan personel olarak; sürekli/geçici işçi ayrımı yapılmaksızın herkese tam kadro verilmesini, çalışan süresinin 12 aya çıkarılmasını, 2020 yılının temmuz ve ağustos aylarında çalıştığımız kurumun iş ve işlemlerinde aksamaması ve temel yaşam ihtiyaçlarımızı karşılayabilmek için ara verilmeksizin çalıştırılmamız yönünde Milli Eğitim Bakanlığı’mız tarafından maliye bakanlığına talepte bulunulması hususunda gereğini bilgilerinize arz ederiz. Yüzde 70 barajı diye anılan 4734 sayılı kamu ihale kanununun hizmet alım şeklindeki malzeme işçilik hesaplarının değiştirilerek çalışanın malzemeden daha önemli olduğunu insani açıdan değerlendirmek gerekir. Bu sayede kadroya geçişin daha kolay olacağı ön görülmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarında statü farklarının ivedilikle ortadan kaldırılması gerekmektedir. Kurumlarda personel rejimi açısından hem ekonomik hem de yönetim açısından idarelerin büyük sorunlar yaşadığı aşikardır. işçiler arasındaki pozitif ayrımın ortadan kaldırılarak yeni bir kamu işçisi statüsünün belirlenmesi gerekmektedir. Buna göre eğitim, görev tazminatı, kadro-unvan ve sınıf değişikliğinin yapılması ile emeklilik şartlarının 657 sayılı devlet memurları kanunu baz alınarak uygulanması ayrıca kurum içerisindeki özlük hakları, yıllık ücretli-ücretsiz izin, net maaşta eşitlik, eşit görev dağılımı vb. konular kamu kurumlarının kalitesini artıracağı ülkemiz dünyadaki gelişmiş ülkelerin seviyesine ulaşmış bulunacağız” dedi.