Gazeteciler Cemiyetinin İrlanda Büyükelçiliği finansmanıyla yürüttüğü Veri Gazeteciliği Eğitim Programı başvurulara açıldı.

Proje hem küresel hem de ulusal düzeyde bağımsız medya ve serbest gazetecilik faaliyetleri için  veri gazeteciliğinin önemi konusunda genç gazeteciler arasında farkındalık yaratmanın yanı sıra, somut, kanıta dayalı ve doğrulanabilir haberler üretmelerini sağlamak amacıyla gazetecilerin dijital araçlara ve yazılımlara aşinalıklarını artırmak için tasarlandı.

Eğitim *senkron ve *asenkron eğitimlerden oluşacak. Senkron eğitim Zoom platformu üzerinden gerçekleşecek. Asenkron eğitimler ise Gazeteciler Cemiyeti E-Öğrenme Platformu’nda katılımcıların erişimine açılacak. Eğitimleri katılımcıların tamamlanması için iki hafta süre tanınacak ve eğitim sonunda her katılımcıdan hazırlanan rehbere göre eğitimde öğrenilen bilgiler ışığında haber üretmeleri beklenecek. Hazırlanan haber için her katılımcıya proje kapsamında telif ödemesi yapılacaktır. Ayrıca eğitim süresince katılımcılara ihtiyaca yönelik bireysel danışmanlık verilecektir.

Eğitim

Veri Gazeteciliği; Amaç Gazetecilerin dijital çağda verinin ne olduğunu anlayabilmelerini, veri ile çalışabilmelerini ve veri gazeteciliği yapabilmelerini sağlamak. Veri kullanabilme becerilerini arttırmak için yol haritası sunmak. 

Hedefler

Veri kazıma ve veri edinme: Verinin bir web siteden kazınıp e-tablolara aktarılması (Excel, CVS), kamuya açık verilere ulaşma ve manuel veri hazırlama yöntemleri ele alınacak. 

Veri Temizleme ve Analiz: Sahip olduğumuz verilerin modellemesi yapılacak , verilerden pivot veya özet tabloların hazırlanması ve edinilen veriler dijital araçlar tarafından yorumlanabilir hale getirilecek.

Görselleştirme ve Sunum: Veriler bilgilendirici ve ilgi çekici bir şekilde dijital araçlar yardımıyla görselleştirilecek. 

Metodoloji

Karma E-Öğrenme Uygulaması (Senkron ve Asenkron) Her eğitim modülü ile ilgili canlı soru/cevap oturumları düzenlenecek. Eğitimler; canlı zoom oturumları, kısa eğitim videoları, okuma listeleri, faydalı bağlantılar, ödevler, uygulamalı atölyelerden oluşacak.

Modül Sayısı

3 Modül

Eğitimin Yaklaşık Süresi

 4 saat senkron 6 saat asenkron olmak üzere 10 Saat

Eğitim Programında neler var?

1’inci Modül : Veri Gazeteciliğine Giriş

Veri ve Açık Veri

-Veri Gazeteciliği İlkeleri

-Veri Etiği ve Hukuk

2’nci Modül : Veri Kazıma ve Temizleme

-Veri Arama

-Google Tablolar ve Google Data Studio ile Veri Kaynakları Ekleme ve Veri Kazıma

-Tags ile Twitter’dan Veri Çekme

-Tableau ile Veri Kaynakları Ekleme ve Veri Kazıma

-Datawrapper ile Veri Temizleme

3’üncü Modül: Veri Analizi ve Görselleştirme

-Google Tablolar ve Google Data Studio ile Veri Analizi

-Tableau ve Google Data Studio ile Veri Analizi

-Excel ile Veri Düzenleme

-Veri Görselleştirme İlkeleri

-Grafik Türleri

-Flourish ile Veri Görselleştirme

-Veri Hikayeciliği

Programa 30 gazeteci seçilecektir. Katılımcılar doldurdukları başvuru formu üzerinden belirlenecek olup, başvuru yapan herkese e-posta üzerinden başvuru sonucu iletilecek. Katılımcılar belirlenirken, cinsiyet ve bölge dağılımına dikkat edilecek. Eğitimi tamamlayan katılımcılara eğitim sonunda katılım sertifikası verilecek.

Hedef Kitle: En az orta düzeyde İngilizce bilen veya İngilizce dijital araçları kullanma kapasitesine sahip, temel excel bilgisine sahip genç gazeteciler.

Başvuru için  https://forms.gle/r5VnE4oWxyFSDtcM6 linkte yer alan formun doldurulması yeterlidir.

Son başvuru tarihi: 29 Ekim 2021

Sorularınız için okanozmen@media4democracy.org adresine e-posta atabilirsiniz.

 

*Eğitim programı Kasım ayında başlayacak olup katılımcılara tarihler bildirilecek.

*Asenkron (farklı zamanlı) uzaktan eğitim bilginin önceden üretildiği ve depolandığı, daha sonra öğrencilerin dilediği zaman ve dilediği sayıda tekrarda erişebildiği bir uzaktan eğitim-öğretim şeklidir. Bu modelde bilgi, bilgisayarda dinamik olarak sürekli yenilenir, öğrenci sayfaları ziyaret ettiğinde izlenir, konu ile ilgili öğretici sorular yöneltilir ve otomatik raporlar oluşturulur. 

*Senkron uzaktan eğitim, uzaktan eğitimde eğitmen ve öğrencinin farklı mekanlardan iletişim teknolojilerini kullanarak eşzamanlı olarak etkileşime girmesi haline denir.