Mentorluk ve Gönüllülük Programı aracılığıyla Türkiye’de Bağımsız Medyada İfade Özgürlüğünün ve Kapasitenin Geliştirilmesinin Teşvik Edilmesi Projesi tamamlandı.

Gazeteciler Cemiyeti tarafından Sivil Topluma Artı Derneği iş birliğiyle ve Birleşik Krallık Büyükelçiliği finansal desteğiyle hayata geçirilen “Mentorluk ve Gönüllülük Programı aracılığıyla Türkiye’de Bağımsız Medyada İfade Özgürlüğünün ve Kapasitenin Geliştirilmesinin Teşvik Edilmesi Projesi” kapsamında ifade özgürlüğüne katkıda bulunmak için gençlere gönüllülük ve iletişim eğitimi ve oryantasyon programı sunuldu, medya aktörlerine eğitim ve mentorluk desteği sağlandı.

Proje kapsamında tasarlanan Mentorluk Programı ile haber mecralarından ve sivil toplum örgütlerinden oluşan 20 medya aktörüne öz değerlendirme, kaynak geliştirme ve iletişim çalışmaları için iki ay boyunca mentor desteği sağlandı. Mentorluk çalışmalarından yararlanan aktörler eş zamanlı olarak kaynak geliştirme, iletişim ve gönüllülük konularında uzaktan eğitim programlarına dahil oldu.

Gönüllülük Programı kapsamında ise 30 genç iletişimci gönüllülük hakkında üç günlük online eğitimin ardından, tasarım, görsel iletişim ve dijital araçlar konularında iki günlük bir eğitime katıldılar. Proje kapsamında Mentorluk Programı’ndan yararlanan medya aktörleriyle tanışma fırsatı bulan gönüllüler, aktörlerin mentorluk süreçlerini de yakından gözlemleme fırsatı elde etti. Program boyunca ayrıca Gazeteciler Cemiyeti’nin e-öğrenme platformunda bulunan “Dijital Gazeteciliğe Giriş” ve “Kaynak Geliştirme” eğitim modüllerini tamamlayan genç gönüllüler, tercih ettikleri haber mecralarında gönüllü çalışmalara başladı.

Gönüllülük Programı boyunca genç iletişimcilere verilen eğitim programı uzaktan eğitim portalı için hazırlanarak, herkesin erişime açıldı. Gazeteciler Cemiyeti’nin e-öğrenme platformundaki gönüllülük eğitimine ve diğer modüllere ulaşmak için tıklayınız.

Projenin izleme ve değerlendirme toplantısı, Gazeteciler Cemiyeti, Sivil Topluma Artı Derneği temsilcilerinin ve proje ekibinin katılımıyla 26 Mart 2021 tarihinde gerçekleşti.  Mentorluk ve Gönüllülük Programı’nın sürdürülebilirlik çalışmaları ve projenin çıktıları iki dernek tarafından 2021 yılı boyunca takip edilecek.