Gazeteciler Cemiyeti, gazetecilerin haber kaynağına ulaşma, farklı mekân ve bölgelere girebilmek için tanınmaya ihtiyaç duydukları Uluslararası Basın Kartı başvurularına aracılık edecek.

1927’den beri 130’dan fazla ülkede bu ihtiyacı karşılayan Uluslararası Basın Kartı (IPC), gazetecilik ilkelerine ve medya etiğine uygun biçimde profesyonel olarak habercilik yapanlara, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu’na (IFJ) üye meslek örgütlerinin değerlendirmesiyle veriliyordu. Gazeteciler Cemiyeti (GC) Uluslararası Basın Kartı Değerlendirme Kurulu da Avrupa’dan Afrika’ya, Orta Doğu’dan Latin Amerika ülkelerine kadar her yerde geçerli olan Uluslararası Basın Kartı’nın verilmesine aracılık edecek.

Uluslararası Basın Kartı için istenilen belgelerle birlikte yapılan başvurular her ay yapılacak olan GC Uluslararası Basın Kartı Değerlendirme Kurulu toplantısında gündeme alınarak, 30 gün içinde yanıtlanacak.

IPC için sıralanan kriterleri yerine getiren ve iki yıllık kart ücretini (GC üyeleri 50 Euro karşılığı TL, üye olmayan ancak herhangi bir basın alanında faaliyet gösteren dernek veya sendikaya üye olanlar 55 Euro karşılığı TL, serbest çalışan veya sigortalı olarak herhangi bir medya şirketinde iş sözleşmesi olmayanlar 60 Euro karşılığı TL) ödeyen başvuru sahiplerinin işlemleri başlatılacak. Ödeme sonrasında başvuruyu inceleyen GC IPC Değerlendirme Kurulu kararı sonrasında en kısa sürede belirtilen adrese kartlar postalanacak veya başvuruda belirtilmesi durumunda GC idari sekretaryasından teslim alınabilecek.

IPC başvuru koşulları ve gerekli belgeler

IPC başvuru evrakları arasında GC üyelerinin mesleki portfolyo ve referans mektubu sunma şartının aranmayacağı ancak üye olmayan başvuruculardan başvurularıyla birlikte mesleki portfolyo ve referans mektubu sunmaları beklenecek. Bununla beraber başvurucuların Türkiye’de ikamet ettiklerine yönelik yerleşim yeri belgesi, nüfus cüzdanı, kimlik kartı, sürücü belgesi veya pasaportun kimlik bilgilerini içeren sayfasının fotokopisi, en az bir adet referans mektubu, gazetecilik seçkilerinden oluşan mesleki portfolyo sunması gerekecek. Serbest gazetecilerin de başvurusuna açık olacak olan IPC için başvurucuların son iki yıl içinde en az 10 haberinin bir medya kuruluşunda yayımlanmış olması şartı aranacak.

Kriterleri karşılamayan başvurucuların, son 20 yıl içinde en az altı yıl boyunca kesintisiz olarak profesyonel gazetecilik faaliyeti yürüttüğünü belgelendirmesi gerekecek. Bu anlamda yazılı, görsel-işitsel içerikler, her tür ve formatta nitelikli gazetecilik eseri, başvuru dosyasında yer alabilecek.

Gazeteciler Cemiyeti’nin üyelerine sağladığı uluslararası gazetecilik kimliğine başvurular www.gc-tr.org internet sitesinden veya doğrudan Gazeteciler Cemiyeti’nden yapılabilecek.

 Form Link: https://forms.gle/NJfFEtTBDxU93YD78