Gazeteciler Cemiyeti’nin yürüttüğü Avrupa Birliği fonlu ‘’Demokrasi için Medya / Medya için Demokrasi ‘’ projesi kapsamında çalışacak Yardım Masası Destek Uzmanı arıyor. Proje Direktörü ve Hibe Uzmanı ile birlikte çalışacak olan Yardım Masası  Destek Uzmanı, Media for Democracy Projesi kapsamında yürütülen BEDA programının başvuru, uygulama ve destek verilen projelerin raporlanma sürecinde görev alacaktır.

Projede verilen desteklerin uygulama ve raporlama dönemlerinde Hibe Uzmanı’yla beraber çalışacaktır. Yardım Masası ve Destek Uzmanının, Proje Direktörü’nün talimatları doğrultusunda projenin diğer faaliyetlerine de destek sağlaması beklenmektedir.

Son başvuru tarihi: 5 Mart 2024, Salı saat 17:00

Yardım Masası Destek Uzmanı, zaman baskısı altında çalışabilme yetisine sahip, Microsoft Office uygulamalarını kullanma konusunda yetkin ve iyi derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilgisine sahip olmalıdır. Başvuru için sosyal bilimler alanında lisans derecesi ve en az 2 yıllık idari ve mali işlerde deneyim gereklidir.

Yardım Masası ve Destek Uzmanı’nın Sorumlulukları:

 • Basın Evi yararlanıcılarıyla iletişim kurmak ve destek araçları hakkında bilgi vermek,
 • Basın Evi yararlanıcılarıyla irtibat kurup başvuru, uygulama ve raporlama dönemlerinde gerekli bilgi ve belgelerin toplanmasını sağlamak,
 • Basın Evi’nden destek alan yararlanıcıların listesini tutmak ve yönetime raporlamak,
 • Yararlanıcılarla yapılan kapalı veya açık toplantıları organize etmek,
 • Destek verilen alt projelerin faaliyetlerinin takvime uygun ilerlemesini sağlamak ve takibini yapmak,
 • Avrupa Birliği satın alma kurallarının ve görünürlük kurallarının uygulanmasını sağlamak,
 • Proje kapsamında kullanılan MIS (Online Bilgi Sistemi) ‘ne düzenli veri girişlerini yapmak ve ilgili belgeleri yüklemek,

Aranan Nitelikler:

 • Sosyal bilimler ve ilgili bölümlerden 4 yıllık lisans mezunu olmak,
 • İlgili bölümlerde yüksek lisans yapmış olmak tercih sebebidir,
 • Proje yönetimi ve uygulamasında en az 2 yıllık deneyim sahibi olmak,
 • Çok iyi derecede yazılı ve sözlü Türkçe ve İngilizce bilgisi sahibi olmak,
 • Bir ekibin parçası olarak etkin bir şekilde bağımsız çalışabilme becerisine sahip olmak,
 • Microsoft uygulamalarında yeterlilik,
 • Dosya yönetimi, transkripsiyon ve diğer idari prosedürler hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Zamanı verimli kullanma yetisine sahip olmak,
 • Erkek adayların askerlik göreviyle ilişiğinin olmaması gerekmektedir.

Tercih sebepleri:

 • Avrupa Birliği idari ve mali kuralları ile düzenlemeleri (PRAG) hakkında iyi bilgi sahibi olmak tercih sebebidir,
 • En az bir yıl muhabir olarak bir basın kurumunda görev yapmak tercih sebebidir,

İlanlarla ilgilenenler AB formatında ve İngilizce hazırlanmış öz geçmişlerini ve niyet mektuplarını info@gc-tr.org adresine mail konu başlığına başvurulan pozisyonu yazarak gönderebilirler.

AB Formatında CV taslağı için tıklayınız