Bilgin: Medya sektörüne hukuki itiraz ve mülkiyet güvencesi verildi

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Anayasa Mahkemesi’nin Bakan onayıyla medya kuruluşları hakkında kapatma ve mal varlıklarına el konulması düzenlemesini iptal etmesiyle “mülkiyet hakkı” bakımından sektöre umut verdiğini söyledi. Bilgin, “Türkiye’nin maruz bırakıldığı darbe girişimi ardından olağanüstü dönem koşullarında uygulanmış ‘kapatma ve mal varlıklarına el koyma’ fiilini olağan kural haline getirmek medya sektörü üzerinde tedirginlik kaynağı idi. Anayasa Mahkemesi’nin bunun olağan bir kural olmadığını tespit etmesini önemli ve değerli buluyoruz” dedi.

Anayasa Mahkemesi’nin kamuoyuna bugün duyurduğu kararıyla yargı denetimine açık olmadığı için keyfiyet içeren düzenlemeyi iptal ettiğini belirten Bilgin, Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik hukuk devleti ilkesine bağlılığını savundukları ve nedenle olağanüstü dönem ile gerekçelenmiş düzenlemeyle medya sektörüne sınırsız müdahaleyi doğru bulamadıkları dile getirdi. Bilgin, Anayasa’ya aykırı şekilde Bakan kararıyla yargı kararı olmaksızın, tek sesliliğe yol açacak medya kuruluşları hakkında kapatma kararı alınması yanlışlığına son verildiğini kaydetti.

Anayasa’nın 28’nci maddesinde hangi hallerde basın özgürlüğüne devletin müdahale edebileceğine ilişkin çerçeve çizildiğini anımsatan Bilgin, “Anayasamız itibariyle basın özgürlüğü açısından medya kuruluşları hakkında ancak mahkeme kararıyla ve geçici şekilde kapatma kararı alınabileceği açıktır. Anayasa hükmü, yargıya itiraz edebilme hakkı tanımasına karşın olağanüstü hal dönemindeki uygulamayı sonrası ve dolayısıyla bugün için kanuni düzenlemede ise hem yargı yolu kapalıydı hem de mülkiyet hakkı yok sayılıyordu. Bakan oluruyla medya kuruluşları hakkında kapatma kararı verilmesi ve tüm mal varlıklarına el konulması düzenlemesi, medya sektöründe girişimci ve yatırımcı olmayı korkulu rüya haline getirmişti. Şimdi bu korkulu rüyadan uyanılması, yüzlerce meslektaşlarımız işsizlikle mücadele ettiği bu dönemde onlara yeniden medya sektöründe yeni kapılar açılmasına zemin hazırlanacaktır. Gazeteciler Cemiyeti olarak her zaman sektörümüzde meslektaşlarımız için güvenceli bir çalışma ortamı olmasını arzu ediyoruz” diye konuştu.