Batı Balkanlar ve Türkiye’deki araştırmacı gazetecilik başarılarını ödüllendirmeyi amaçlayan “AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri” başvuruları başladı.

1 Ocak-31 Aralık 2020 tarihleri arasında, ifade özgürlüğü, hukukun üstünlüğü, şeffaflık, gücün kötüye kullanılması, temel hakların ihlal edilmesi, yolsuzluk ve organize suç konularında yayınlanmış olan araştırma yazıları için AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri başvurulara açıldı.

2021 Türkiye ödül fonu (2020 yılındaki başarılar için) 10,000 Avrodur. Birincilik ödülü 5,000, ikincilik ödülü 3,000 ve üçüncülük ödülü de 2,000 Avro olacaktır.

Gazeteciler, bireysel ya da grup olarak, resmi, azınlık veya uluslararası dillerde Türk medyasında yayınlanmış tüm gazetecilik alanlarında (basılı, online, radyo ve TV) başvuru yapabilirler. Başvuru yapılan haberler; basılı, online, radyo ve televizyon mecralarında, 2020 takvim yılı içerisinde yayınlanmış olmalıdır. Başvuru yapmak isteyen gazetecilerin, Gazeteciler Cemiyeti internet sitesindeki başvuru formunu doldurarak; form ile birlikte, başvuru yaptıkları haberi elektronik ortamda (internet sitesi bağlantısı, gazetenin pdf dosyası veya taranmış görüntüsü) euawards@birn.eu.com adresine e-posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülü, araştırmacı gazetecilerin olağanüstü başarılarını tanımayı ve teşvik etmeyi, bunun yanı sıra Batı Balkanlar ve Türkiye’de nitelikli araştırmacı gazeteciliğin görünürlüğünü arttırmayı amaçlamaktadır.

Ödüller, halen yürütülmekte olan bölgesel Batı Balkanlar ve Türkiye AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülü’nün devamı niteliğinde olup, “Batı Balkanlar ve Türkiye’de Haberciliğin Niteliğinin ve Bağımsız Gazeteciliğin Güçlendirilmesi” projesinin bir parçasıdır.

Son başvuru tarihi 22 Mart 2021 Pazatesi saat 14:00.

Sorularınızı euawards@birn.eu.com e-posta adresine (Türkçe olarak) yazabilirsiniz.

Not: Başvuru formunun 3. Sayfasında yer alan “Nihai AB Komisyonu, OLAF ve Sayıştay’ın kontrol ve gözetimlerini kabul ederim.” İbaresinde yer alan Sayıştay, İngilizce ismi European Court of Auditors olan “Avrupa Sayıştayı’nı” ifade etmektedir.

Başvuru Rehberi için tıklayın
Başvuru Formu için tıklayın
Başvuru Formu Yönergesi için tıklayın