Batı Balkanlar ve Türkiye’deki araştırmacı gazetecilik başarılarını ödüllendirmeyi amaçlayan “AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri” başvuruları başladı.

1 Ocak-31 Aralık 2021 tarihleri arasında, ifade özgürlüğü, hukukun üstünlüğü, şeffaflık, gücün kötüye kullanılması, temel hakların ihlal edilmesi, yolsuzluk ve organize suç konularında yayınlanmış olan araştırma yazıları için Avrupa Birliği, Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri başvurulara açıldı. Birincilik ödülü 5,000, ikincilik ödülü 3,000, üçüncülük ödülü ise 2,000 Avro olarak belirlendi.

Gazeteciler, bireysel ya da grup olarak, tüm mecralarda (basılı, çevrim içi, radyo ve televizyon) başvuru yapabilirler. Başvuru yapılan haberler, 2021 takvim yılı içerisinde yayınlanmış olmalıdır. Başvuru yapmak isteyen gazetecilerin, Gazeteciler Cemiyeti internet sitesindeki başvuru formunu doldurarak; form ile birlikte, başvuru yaptıkları haberi elektronik ortamda (internet sitesi bağlantısı, gazetenin pdf dosyası, taranmış görüntüsü veya ses/görüntü dosyası) euawards@birn.eu.com adresine e-posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

Son başvuru tarihi 28 Nisan 2022 Perşembe Saat 14:00.

Sorularınızı euawards@birn.eu.com e-posta adresine (Türkçe olarak) yazabilirsiniz.

AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülü, araştırmacı gazetecilerin olağanüstü başarılarını tanımayı ve teşvik etmeyi, bunun yanı sıra Batı Balkanlar ve Türkiye’de nitelikli araştırmacı gazeteciliğin görünürlüğünü arttırmayı amaçlamaktadır. Ödüller, halen yürütülmekte olan bölgesel Batı Balkanlar ve Türkiye AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülü’nün devamı niteliğinde olup, “Batı Balkanlar ve Türkiye’de Haberciliğin Niteliğinin ve Bağımsız Gazeteciliğin Güçlendirilmesi” projesinin bir parçasıdır.

Not: Başvuru formunun 3. Sayfasında yer alan “Nihai AB Komisyonu, OLAF ve Sayıştay’ın kontrol ve gözetimlerini kabul ederim.” İbaresinde yer alan Sayıştay, İngilizce ismi European Court of Auditors olan “Avrupa Sayıştayı’nı” ifade etmektedir.

Başvuru Rehberi için  tıklayın:
Başvuru Formu için tıklayın
Başvuru Formu Yönergesi için tıklayın